Chính Sách Bảo Mật Thông Tin cũng như một lời cam kết của Nhất Việt đến với khách hàng, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn thông tin của các cá nhân khi truy cập và giao dịch trực tiếp trên website https://nhatvietpharma.com.vn Trong quá trình quản lý thông tin, Công ty luôn tuân thủ theo các nguyên tắc bảo mật sau đây: 

1. Cách thức thu thập thông tin

 • Công ty tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp:

– Khi quý khác hàng kết nối với chúng tôi thông qua truyền thông xã hội hoặc các sự kiện tiếp thị của chúng tôi.

– Khi quý khách hàng chấp nhận và đồng ý trở thành thành viên khi Đăng Ký Thành Viên tại website nhatvietpharma.com.vn.

– Khi quý khách hàng kết nối với chúng tôi thông qua các kênh mạng xã hội, các kênh chăm sóc khách hàng được hỗ trợ trên website của Nhất Việt.

 • Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư này trong từng thời điểm bằng cách đăng các phiên bản cập nhật lên Trang Web, và/hoặc bằng việc gửi thư điện tử cho quý vị. Việc quý vị tiếp tục là thành viên, truy cập vào và/hoặc sử dụng Trang Web sẽ được xem như là quý vị đồng ý với, và chấp nhận toàn bộ những thay đổi được thực hiện trong từng phiên bản cập nhật.
  Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại các thông tin cập nhật về cách thức chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị.

2. Thu thập dữ liệu cá nhân

Nhất Việt không thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị khi chưa có sự đồng ý của quý vị (trừ trường hợp được pháp luật cho phép và chấp nhận). Bằng việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho chúng tôi, quý vị thông qua đây đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao, và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho các mục đích được nêu tại Mục 3 của Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư này.
Các loại Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Họ và tên.
 • Địa chỉ nhà.
 • Ngày sinh.
 • Địa chỉ thư điện tử của quý vị và, chỉ khi thích hợp
 • Tên người dùng và mật khẩu.
 • Địa chỉ nhận hóa đơn và giao hàng.
 • Số chứng minh cá nhân.

Thông tin công ty thu thập về khách hàng dựa trên mối quan hệ với chính khách hàng, bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin về cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty, các thông tin về sở thích, nhân khẩu và những mối quan tâm của khách hàng.

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích kinh doanh và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.

Đối với khách hàng trực tuyến, công ty có thể thu thập những thông tin như địa chỉ IP, loại hệ điều hành khách hàng đang sử dụng, thời điểm và thời gian khách hàng truy cập vào trang web, địa điểm truy cập Internet và các đề mục khách hàng đã truy cập trong trang của công ty với mục đích theo dõi việc sử dụng, hoàn thiện trang web và hơn thế nữa là có thể cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

3. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

 • Công ty chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân với các doanh nghiệp tái bảo hiểm, các đại lý, người đại diện hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ của công ty.
 • Trong một vài trường hợp, theo quy định của pháp luật, thông tin cá nhân của khách hàng có thể được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, các nhà cung cấp dịch vụ và các nhân viên của Nhất Việt ở các khu vực pháp lý khác với nơi thu thập thông tin và buộc phải tuân theo pháp luật tại khu vực đó. Công ty sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài Công ty với mục đích tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ, nếu không có sự chấp thuận từ phía khách hàng.
 • Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của pháp luật, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của khách hàng trong nội bộ công ty nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ khác. Khách hàng có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi nêu trên.
 • Công ty có thể sẽ cần phân tích thông tin khách hàng nhằm nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến.

4. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

 • Công ty sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.
 • Công ty tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc đó là cần thiết để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin.

5. Phương thức bảo vệ thông tin cá nhân

 • Công ty sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.
 • Công ty chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của công ty, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.

6. Thu hồi, chấp thuận, cập nhật dữ liệu cá nhân

Nếu quý khách hàng rút lại sự đồng ý nhận thông tin về các sản phẩm và chiến dịch mới, hoặc bất kỳ các Dịch Vụ nào khác, quý vị có thể làm như vậy bằng cách:
1. Hủy đăng ký Trang Web của chúng tôi;
2. Nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký” trong (các) thư điện tử chúng tôi gửi cho quý vị;
3. Liên lạc với Viên Chức Phụ Trách Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi tại địa chỉ thư điện tử marketing.nhatvietpharco@gmail.com.vn
4. Gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây.
– Công Ty TNHH Dược phẩm Nhất Việt
– 48 Bàu Cầu 26, thôn Bàu Cầu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.
– Số điện thoại: 0899 689 222
Xin lưu ý rằng nếu quý vị lựa chọn rút lại sự đồng ý đối với việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị, thì có thể chúng tôi sẽ không cung cấp được cho quý vị một số hoặc toàn bộ các Dịch Vụ.
Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng các Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ đều chính xác và đầy đủ theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi..

7. Cam kết Bảo mật

 • Công ty cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các nguyên tắc bảo mật của Công ty.
 • Công ty sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của công ty dễ dàng truy cập dành cho khách hàng.
 • Dựa trên yêu cầu bằng văn bản của khách hàng, công ty sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của khách hàng và bảng mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.

8. Luật điều chỉnh

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

Zalo
0899 689 222