Nhất Việt Pharma – Vì một cuộc sống khoẻ đẹp hơn cho người Việt!

Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Việt được thành lập vào tháng 08 năm 2020. Là một doanh nghiệp được tạo ra với sứ mệnh chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp cho mọi người, hướng tới mục tiêu “Vì một cuộc sống khoẻ đẹp hơn cho người Việt”.

Tại NHẤT VIỆT, chúng tôi:
– Quản trị bằng văn hoá, sự tin tưởng và kỷ luật
– Sáng tạo để xây dựng nên những giá trị mới và chia sẻ nó
– Đam mê, nỗ lực, dấn thân để chinh phục thử thách

TẦM NHÌN
NHẤT VIỆT không ngừng nỗ lực xây dựng một hệ thống phân phối rộng khắp, đưa các sản phẩm chất lượng tốt nhất tới tay người tiêu dùng.

SỨ MỆNH
Vì một cuộc sống khoẻ đẹp hơn cho người Việt.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
TÂM: Đặt chữ TÂM làm nền tảng xuất phát với suy nghĩ: Chăm sóc sức khoẻ phải xuất phát từ Tâm, phải an toàn và tiết kiệm.

TRÍ: Luôn nỗ lực sáng tạo ra các sản phẩm chất lượng cho cộng đồng, chỉ có sáng tạo mới đem lại những giá trị cao hơn và bền vững hơn.

TÍN: Đặt chữ TÍN trong mọi quyết định, hành động, bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của mình. Luôn nỗ lực để thực hiện đúng và cao hơn các cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

TINH: Chúng tôi luôn làm việc bằng tinh thần phụng sự, kỷ luật tuyệt đối để luôn hoàn thành xuất sắc công việc.

NHÂN: Luôn coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất. Tại Nhất Việt, chúng tôi quản trị bằng văn hoá và sự tin tưởng; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo; thực hành chính sách phúc lợi ưu Việt; cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Hãy để NHẤT VIỆT PHARMA đồng hành cùng bạn và gia đình bạn!

Zalo
0899 689 222