𝙏𝙐𝙔𝙀̂̉𝙉 𝘿𝙐̣𝙉𝙂 𝙏𝙍𝙄̀𝙉𝙃 𝘿𝙐̛𝙊̛̣𝘾 𝙑𝙄𝙀̂𝙉 𝙆𝙀̂𝙉𝙃 𝙊𝙏𝘾 – 𝙆𝙃𝙐 𝙑𝙐̛̣𝘾 𝙌𝙐𝘼̣̂𝙉 𝘽𝙄̀𝙉𝙃 𝙏𝘼̂𝙉 𝙑𝘼̀ 𝙌𝙐𝘼̣̂𝙉 12 ( 𝙏𝙋 𝙃𝙊̂̀ 𝘾𝙃𝙄́ 𝙈𝙄𝙉𝙃) CHÍNH SÁCH LƯƠNG: Thu nhập 8tr – 10tr/tháng, cơ

Zalo
0899 689 222